Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin
gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:
• Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet
sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.
• Müşterilerimizin güvenliği ve www.satudas.com.tr üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini
korumak amacıyla Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. ‘nin
sisteminin ve altyapısınınen güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler
alınmıştır.
• Müşterilerimizin www.satudas.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi
güncellemeamaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından
görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
• Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl.
Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu
bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece
herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş.’nin destek hizmetler almak
amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına
ve şartlarınauymaları sağlanır.
• Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.satudas.com.tr adresimiz için
geçerli olup, www.satudas.com.tr ’de linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır.
Sözkonusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları
geçerlidir.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. www.satudas.com.tr
adresi üzerinden reklam,banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web
sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu
sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
• Gerek www.satudas.com.tr de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer
internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu
ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme
Vs Değerlendirme A.Ş. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
www.satudas.com.tr internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.
Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda
belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz.
Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs
Değerlendirme A.Ş. İnternetSitesi’ni ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız, ürün ve hizmet
başvurusunda bulunmayınız.
• Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif
hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl.
Üretme Vs Değerlendirme A.Ş.’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Satüdaş
Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. ‘un yazılı iznini almaksızın, bu
internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya
başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
• Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu
şekilde” sağlanmaktadırlar. Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş.
bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya
da eksikliklernedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir.
Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya
belirli bir amaç
için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça
ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
• İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik,
kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası
gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl.
Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından
haberdar olsalar dahi sorumlu değildirler.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. bu internet sitesinde yer alan
bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları
önceden bildirimdebulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
• Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar
öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması
halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
• Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri
dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili
mahkemelerin yanı sıra İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.