Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin
gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:
• Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet
sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.
• Müşterilerimizin güvenliği ve www.satudas.com.tr üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini
korumak amacıyla Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. ‘nin
sisteminin ve altyapısınınen güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler
alınmıştır.
• Müşterilerimizin www.satudas.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi
güncellemeamaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından
görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
• Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl.
Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu
bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece
herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş.’nin destek hizmetler almak
amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına
ve şartlarınauymaları sağlanır.
• Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.satudas.com.tr adresimiz için
geçerli olup, www.satudas.com.tr ’de linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır.
Sözkonusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları
geçerlidir.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. www.satudas.com.tr
adresi üzerinden reklam,banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web
sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu
sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
• Gerek www.satudas.com.tr de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer
internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu
ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme
Vs Değerlendirme A.Ş. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
www.satudas.com.tr internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.
Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda
belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz.
Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs
Değerlendirme A.Ş. İnternetSitesi’ni ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız, ürün ve hizmet
başvurusunda bulunmayınız.
• Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif
hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl.
Üretme Vs Değerlendirme A.Ş.’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Satüdaş
Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. ‘un yazılı iznini almaksızın, bu
internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya
başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
• Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu
şekilde” sağlanmaktadırlar. Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş.
bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya
da eksikliklernedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir.
Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya
belirli bir amaç
için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça
ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
• İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik,
kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası
gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl.
Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından
haberdar olsalar dahi sorumlu değildirler.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Vs Değerlendirme A.Ş. bu internet sitesinde yer alan
bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları
önceden bildirimdebulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
• Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar
öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması
halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
• Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri
dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili
mahkemelerin yanı sıra İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.

www.satudas.com.tr, Bekirağa Mah. İbrahim Kulular Cad. No:130 Kaymaklı / NEVŞEHİR adresinde mukim Satüdaş Sakarya Tarım Ürünleri Üretme ve Değerlendirme A.Ş.’nin kurumsal web sitesi, bir markası ve sunduğu bir hizmettir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Satüdaş Sakarya Tarım Ürünleri Üretme ve Değerlendirme A.Ş. olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında “Satüdaş” olarak anılacaktır.

Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

İşlenen Kişisel Veriler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup bir kısım kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın bizzat Satüdaş ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

Ad, Soyad

Telefon numarası

Mail adresi

TC No

Adres Bilgisi

Vergi Dairesi ve No

Kullanıcının bizzat sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

Tarayıcı çerez(cookie) bilgileri

Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi)

Genel konum verileri

Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri

Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak ve ayrıca Satüdaş üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezlerin (Cookies) Toplanması Ve Kullanımı

Site ziyaret edildiğinde “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.

Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.

Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.

Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir. Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla Satüdaş’ın meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Satüdaş tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde Satüdaş’a yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 • Satüdaş’ın ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • İnternet sitesinin sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

İnternet sitesinin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

Kayıtların Doğru Olarak Tutulması

Kullanıcılara ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar tarafından iletilen bilgilerin gözden geçirilmesi ya da değişiklik yapılmasının istenmesi durumunda Satüdaş ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Satüdaş Sakarya Tarım Ürünleri Üretme ve Değerlendirme A.Ş.’dir. Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, dijital@satudas.com.tr ve/veya info@satudas.com.tr e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine (ilgili kişi olan) tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle bağlantıya geçebilir.

Kullanıcı kendisiyle ilgili:

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Ve Korunması

Kişisel verileriniz Satüdaş’ın koruması altındadır. Kanun uyarınca;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alarak bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Satüdaş’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de Satüdaş söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.

Yasal Uyarı

Bu web sitesinde yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olduğundan bunlara dayanarak karar verilmemesi gerekir. Satüdaş, bu web sitesinde sunulan bütün bilgilerin, web sitesine dahil edildiği an itibariyle, doğru olmasına gayret etmekte, ancak bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.

Bu bilgilere ya da tavsiyelere dayanarak verilen kararların sonuçlarından, uğranılabilecek zarar, ziyandan Satüdaş sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer görsel öğeler ve ses öğeleri gibi malzemeler içermektedir. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı Satüdaş mülkiyetindedir.

Bu web sitesinde bulunan bütün ticari markalar lisans karşılığında bu web sitesinde kullanılmak üzere sahipleri tarafından Satüdaş’ a izin verilmiştir. Satüdaş bu web sayfasının gerek kullanım koşullarında, gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.

Bu web sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.

Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti

Satüdaş her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

www.satudas.com.tr içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesinin faaliyetini askıya alınabilir, Satüdaş her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

Kahve.com, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

Yetkili Mahkeme

Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, Nevşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Satüdaş Sakarya Tarım Ürünleri Üretme ve Değerlendirme A.Ş. (satudas.com.tr)

Bekirağa Mah. İbrahim Kulular Cad. No:130

50760

Kaymaklı / NEVŞEHİR

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, SATÜDAŞ SAKARYA
TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS DEĞERLENDİRME A.Ş. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme
amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur
SATÜDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS DEĞERLENDİRME A.Ş. tarafından, kişisel
verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.
Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları,
kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve
veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : SATÜDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS DEĞERLENDİRME
A.Ş.
Posta Adresi : BEKİRAĞA MAH. İBRAHİM KULULAR CAD. NO: 130 KAYMAKLI
BELDESİ/MERKEZ/NEVŞEHİR
Telefon : 0 (384) 218 30 51
E-posta : kvkk@satudas.com.tr
İnternet Adresi : www.satudas.com.tr
Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler
Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik, şirket güvenliğinin
sağlanabilmesi, şirketin özel alanlarına giriş çıkışların güvenliğinin sağlanabilmesi, şirket içi
yetkilendirmelerin sağlanabilmesi, ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına
yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya
da elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.
Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik olarak kişisel veriler,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.
Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik işlenen veriler ise
aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verilerdir.
•Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
•Görsel ve İşitsel Veri
•Kimlik Bilgisi
Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri
haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi
İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri
sahibinden ve üçüncü taraflardan alınmaktadır.
Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli
makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara kanunda öngörülen amaç̧ ve
sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri
Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme,
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir
şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik
tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.
Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü
tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması
Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı
kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari
her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji
standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet
sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar
görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.
Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği
üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar
doğrultusunda işlenebilecektir.
• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni,
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve
genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.
Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri
Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.
1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
2. e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
Talep ve Başvuru
Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka
ilişkin açıklamalarınızı içeren metni SATÜDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNL. ÜRETME VS
DEĞERLENDİRME A.Ş. – BEKİRAĞA MAH. İBRAHİM KULULAR CAD. NO: 130 KAYMAKLI
BELDESİ/MERKEZ/NEVŞEHİR adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile
iletebilir.
kvkk@satudas.com.tr e-posta adresine iletebilir veya,
• www.satudas.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi başvuru formu ile
iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle
gönderebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş
yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte
vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşbu metini tebliğ almakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin
işlenmesine yönelik bu aydınlatma metninde belirtilen bilgileri tüm ziyaretçi, çalışan adayı,
çalışan, tedarikçi ve müşterilerimiz için geçerlidir.