Ekmeğimiz Bayatlamasın


Patates Unu ekmeğe sadece %3-5 oranında katılması sayesinde ekmeğin raf ömrünü uzatır, bayatlamayı geciktirir.

- Türk halkının geleneksel gıdalarından olan ekmeğin her gün satın alınma oranı %78,9 ile oldukça yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ekmek tüketimi daha düşük iken gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bu oran daha da yükselmektedir.
- Batı toplumlarında ekmek tüketimi günlük kişi başına 112- 830 gramdır.
Bu araştırmada araştırmaya katılan bireylerin bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 adettir. Bu da yaklaşık olarak kişi başı günlük 195 gr'lık bir ekmek tüketiminin olduğunu göstermektedir.
- TMO tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması sonuçlarına göre kişi başına tüketilen ekmek miktarının 319 gram olduğu bulunmuştur.

Türkiye İsraf Raporunda katılımcıların %56,1’i aldıkları ekmeği bitirdiğini, kalan ekmek ya da ekmek dilimi olmadığını belirtirken, %35,2’si ekmeğin tümünü bitiremediklerini kalanını değerlendirdiklerini ve %8,6’sı bitiremedikleri bölümü çöpe atma eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir.

TMO tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise “Türkiye Ekmek İsrafı Araştırması”na göre Türkiye’de bir yılda 2,1 milyar adet ekmek israf edilmektedir. Hanelerde satın alınan ekmeğin %3’ü israf edilmektedir. Sonuç olarak evlerde haftalık 2 adet, günlük 0,28 adet ekmeğin çöpe atıldığı düşünülürse ülke genelinde israf edilen ekmeğin önemli bir bölümünün evlerden kaynaklandığı ortaya konmuştur.

- Ülkemizde 1 yılda çöpe atılan ekmekle 542 .000 ton buğdayı israf etmekteyiz!
- Ülkemizde 1 yılda Çöpe giden ekmek miktarı 2,1 milyar adet, parasal değeri ise yaklaşık 2,6 milyar TL'dir.

Türkiye'de günde 5-6 milyon ekmek çöpe atılmaktadır!

Ülkemizde ekmeklerin kalite yönünden yetersiz olması ve çabuk bayatlaması nedeniyle ortaya çıkan ekmek kaybı da oldukça yüksek boyutlara ulaşmaktadır.
Bu kaybı önlemek kalitesini yükseltmekle mümkündür. Kaliteyi yükseltmek için de unun kalitesini yükseltecek, bayatlamaya karşı etkili çeşitli un ilaveleri yapılabilmektedir.
Ekmek israfına karşı alınabilecek ,ekmeğin raf ömrünün artmasına, bayatlama süresinin gecikmesine yardımcı olabilecek ek olarak katılabilecek maddelerin başında patates unu gelmektedir.

Patates Ununun ekmek üzerine etkileri;
- Bayatlamayı geciktirirek raf ömrünü arttırır.
- Besin değerini yükseltir.
- Hamur yapısının düzgün olmasını sağlar.
- Ekmeğin görünüş özelliklerini iyileştirir.
- Lezzetini arttırır.
- Hamur verimi yanında ekmek veriminin de artmasını sağlar. .

Bütün bu ekmek israfı konusundaki korkutucu verilerin akabinde biz SATÜDAŞ ailesi olarak dünya ve özellikle Türkiye'deki ekmek israfı konusunda sorumluluk hissetmekteyiz.

Toplumumuzun inançları ve yapısı gereği ekmeğe olan hassasiyetinin farkında olup, son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bu hassasiyetimizi yeniden dile getirmek ve üzerimize düşen görevi yapmak için çalışmaktayız.