Satüdaş Sakarya Tarım Ürünleri Üretme Ve Değerlendirme A.Ş. olarak web sitelerimizi ziyaretleriniz
sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha
detaylı bilgi almak için www.satudas.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması”
içeriğini okumanızı tavsiye ederiz.
Çerez Nedir?
Çerez, size daha hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak amacıyla internet sitelerinin bilgisayarınıza
bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımamızı,
ihtiyaçlarınıza uygun ve size özel hizmetleri daha çabuk sunmamızı sağlarlar.
Neden Çerez Kullanıyoruz?
• İnternet sitemiz üzerinde daha sonraki ziyaretlerinizde kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek,
• İnternet sitemizin fonksiyonlarını iyileştirmemize yardımcı olacak analizleri ve istatistikleri
oluşturmak,
• Hesaplama araçlarına girilen bilgileri kayıt altında tutmak,
• Kullanım alışkanlıklarınız çerçevesi de şirketimiz ürün ve hizmetlerimizi tercihlerinize uygun
olacak şekilde sizlere sunabilmek, internet sitemizi kişiselleştirebilmek,
• Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla çerez kullanıyoruz.
İnternet sitemizde “Geçici Çerezler” ve “Kalıcı Çerezler” olmak üzere iki tür çerez kullanılmaktadır.
Geçici çerezler sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve internet sitesinden ayrıldığınızda
bilgisayarınızdan silinirler.
Kalıcı çerezler ise internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur, siz silinceye veya süreleri doluncaya
kadar sabit diskinizde kalırlar. Kalıcı çerezler size ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim
sunmamız için yardımcı olurlar.
Kalıcı ve Geçici Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil
olmak üzere kullanıcılara ait gizli bilgileri toplamazlar.
Geçici Çerezleri Nerelerde Kullanıyoruz?
Geçici çerezleri; “Eğitim Teklifi” ve “Eğitim Detay” sayfalarında, sizin otomatik bir yazılım değil gerçek
bir insan olduğunuzu doğrulamak için kullanılan “Captcha” resmi uygulamasında ve “Teklif
Hesaplama” uygulamasında kullanıyoruz.
Kalıcı Çerezleri Nerelerde Kullanıyoruz?
Kalıcı Çerezleri; hesaplama araçlarında, kişisel verilerde, son gezilen sayfalarda, bannerlarda, “Teklif
Talep” sayfasında bulunan il ve ilçe tanımlamalarında ve “Survey” alanında ankete katılanlar için
kullanıyoruz.
Kullandığımız Çerez Türleri ve Açıklamaları
Oturum Çerezleri
İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak
hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait
fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
Performans Çerezleri
Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam
zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir. İnternet sitesinin
performansını artırma amacıyla kullanılmaktadır.
Fonksiyonel Çerezler
Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan
çerezlerdir. Kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
Operasyonel Amaçlı Çerezler
Sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı
sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezlerdir.
Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri
Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. İnternet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve
reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Ve Değerlendirme A.Ş. kullandığı çerezlerde müşterilerine,
kullanıcılarına ait gizli bilgileri saklamaz. İnternet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek
şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz.
Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını
istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez
yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri
altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.
Çerezlerinizi yönetmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Çerezleri tamamen engellemeyi tercih
ederseniz Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Ve Değerlendirme A.Ş. ait internet siteleri düzgün
çalışmayabilir yada size özel fırsatları göremeyebilirsiniz.
Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Ve Değerlendirme A.Ş. Çerez Politikası ile İlgili Önemli
Hatırlatmalar
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Ve Değerlendirme A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda,
kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını
değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Ve Değerlendirme A.Ş.’nin çerez kullanımında
yapacağı değişiklikler Çerez Politikası’na yansıtılacaktır. Çerez Politikası’nı belirli
zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.
• Satüdaş Sakarya Tarım Ürünl. Üretme Ve Değerlendirme A.Ş. çerezleri Gizlilik Politikası
kapsamında kullanmaktadır ve gerekli durumlarda Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı
tutar.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@satudas.com.tr Mail adresinden 0 (384) 218 30 51
numaralı İletişim Merkezimizi arayarak veya şubelerimizden iletmeniz halinde başvurularınız en kısa
sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.